X
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur

Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur

Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur ma za zadanie przede wszystkim zagłębianie nowych zjawisk fizycznych, a także cech charakterystycznych nowych materiałów w silnych polach magnetycznych.


Omawiane laboratorium prowadzi badania zarówno teoretyczne, jak i eksperymentalne, a miastem będącym jego siedzibą jest Wrocław.

Członkostwo w Laboratorium


Zostać członkiem Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur mogą instytucje o charakterze naukowym, które zgadzają się z zasadami dokumentu o nazwie ?Porozumienie o powołaniu Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur?. Aby zostać członkiem omawianej instytucji należy ponad to zgadzać się z zasadami Statutu Międzynarodowego Laboratorium. Akceptacja nowych członków instytucji następuje według zasad Statutu Międzynarodowego Laboratorium, po zgłoszeniu do Dyrektora i wyrażania aprobaty przez Radę Laboratorium.

Wyróżnia się dwa typy członkostwa w Laboratorium. Pierwszy typ to tak zwane członkostwo rzeczywiste, zaś druga odmiana to członkostwo stowarzyszone.  Członek rzeczywisty to instytucja naukowa cechująca się tym, iż uiszcza roczne udziały członkowskie na rzecz Laboratorium. Członek stowarzyszony natomiast jest to instytucja naukowa, która posiada inne warunki finansowe swojego uczestnictwa w Laboratorium. Rada Międzynarodowego Laboratorium określa stowarzyszonym członkom laboratorium obszar udziału w działalności naukowej w omawianej instytucji.

Kierownictwo w Laboratorium

Wykonywane przez Międzynarodowe Laboratorium zadania nadzoruje Rada Międzynarodowego laboratorium wraz z Dyrektorem. W Radzie zatrudnienie znajdują pracownicy naukowi, pracujący w charakterze profesora, a także profesora nadzwyczajnego. Dodatkowo w Radzie znajduje się także do trzech przedstawicieli od poszczególnych rzeczywistych członków laboratorium. Członkowie stowarzyszeni mogą posiadać najwyżej jednego przedstawiciela. Dyrektor w omawianej instytucji wybierany jest na kadencję 4-letnią. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby jedna osoba obejmowała to stanowisko kila razy. Dyrektora wybiera Rada, a dokładnie przedstawiciele członków rzeczywistych Rady, na wniosek PAN (Polska Akademia Nauk).

Działalność Laboratorium

W omawianej instytucji dokonuje się wspólnych badań naukowych przez wszystkich

członków Laboratorium. Prowadzone są również badania według programów określonych członków Międzynarodowego Laboratorium zgłoszonych w formie pisemnej.

Łączny plan badań naukowych zaakceptowany musi zostać przez Radę Międzynarodowego

Laboratorium. Wyniki działań naukowo-badawczych przedstawia się w raporcie rocznym o aktywności naukowej Międzynarodowego Laboratorium. Sprawozdania po zaakceptowaniu przez Radę ogłaszane są do informacji poszczególnych członków Laboratorium.

Wydatki dotyczące Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur

Finanse dotyczące aktywności Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur koncentrują się przede wszystkim wokół:

  • wydatków związanych z wynagrodzeniem Dyrektora, jego zastępcy, personelu Laboratorium, a także pracowników naukowych wytyczonych do wspólnych działań w omawianej instytucji
  • kosztu ewentualnej naprawy urządzeń, a także zakupu urządzeń potrzebnych do prowadzenia badań
  • wydatków związanych z energią elektryczną, wodą, ogrzewaniem ? co jest konieczne w zakresie prowadzenia zadań badawczych
  • kosztów dotyczących otrzymywania azotu oraz helu
  • kosztów dotyczących działań administracyjnych
  • wydatków gospodarczych, kosztu ewentualnych remontów budynków, itp.


Decyzje w zakresie tego jak wydatkowane będą finanse otrzymane w wyniku aktywności Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur  podejmuje Dyrektor.

Laboratorium w świetle prawa


Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur  ma osobowość prawną. Zadania wykonywane przez Międzynarodowe Laboratorium na obszarze Polski określają przepisy prawne, które obowiązują w RP, jeżeli inne nie są przewidziane w Porozumieniu czy Statucie Laboratorium. Do tej pory zadaniami Laboratorium kierowali następujący Dyrektorzy: Prof. dr hab. W. Trzebiatowski, Prof. dr hab. B. Staliński, Prof. dr hab. J. Klamut, Prof. dr hab. inż. M. Miller.

Kilka ważnych dla Laboratorium dat

Rok 1964 ? pojawił się pomysł powołania do życia Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur

Rok 1968 ? Akademie Nauk w NRD, Bułgarii, Polsce i ZSRR podpisały porozumienie o powołaniu Międzynarodowego Laboratorium

Rok 1988 - 1989 ? początki modernizacji Laboratorium

Rok 1999-2001 ? zakończenie po części modernizacji Laboratorium

Rok 2006 ? Międzynarodowe Laboratorium dostaje status międzynarodowego instytutu PAN

Co w przypadku likwidacji Laboratorium

Jeśli wszyscy członkowie mający status członków rzeczywistych zgodnie wyrażą chęć likwidacji Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, może ono zostać zlikwidowane. Gdyby do likwidacji doszło, własność Międzynarodowego Laboratorium oddana będzie instytucji naukowej, która zostanie następcą Laboratorium. Kwestie związane z likwidacją laboratorium rozstrzygają członkowie Rady Laboratorium.

Drukuj stronę Wstecz

Newsletter

Bądź na bieżąco!


Galeria zdjęć


Partnerzy


Chmura tagów

bionanopark ciekawostki inwestycje laboratoria lodz rozbudowa